زبان انگليسي نه تنها در ايران بلكه در ساير كشور هاي جهان به عنوانيك زبان بين الملل شناخته شده است , ترجمه انگليسي نيز به عنوان يك ترجمه فراگيرامروزه در دفاتر ترجمه انگليسي فعال بوده و تقاضاي مردم براي اين زبان بيش از پيشافزايش يافته است .

خدمات ترجمه حرفه اي انگليسي

دارالترجمه انگليسي ما يكي از موسسات رسمي در زمينه خدمات ترجمه حرفهاي انگليسي است كه از پر مخاطبترين زبان هاي جهان به حساب مي آيد , ما در عين حالكه انگليسي يك زبان جهاني است امام ممكن است در كشور ديگر به ويزه ايالات متحده وانگليسي تقاضاي متفاوتي داشته باشد .

 

ما در سايت ترجمه پارسيس مفتخريم خدمات مختلف زبان انگليسي را در چندنوع مختلف از جمله ترجمه تخصصي , ترجمه شفاهي , ترجمه فوري و ترجمه رسمي ارائه دهيم و متولي اين خدمات نيزسايت رسمي ما مي باشد براي كسب اطلاعات بيشتر و آشنايي با كليه خدمات به صورت كليبر روي لينك زير كليك كنيد

ترجمه رسمي

خدمات ترجمه تخصصي انگليسي

ترجمه تخصصي به نوعي از ترجمه گويند كه در يك رشته زباني خاص و يا دريك موضوع تحقيقاتي و تخصصي انجام مي شود , در خدمات ترجمه تخصصي زبان هايمختلفي از جمله انگليسي انجام مي شود لذا در ترجمه هاي تخصصي تنها بايد از مترجمينتخصصي بهره ببريم كه در ان رشته و يا در آن موضوع تبحر خاص داشته باشد , در ايننوع ترجمه ها به دليل اينكه از استعاره ها و اصطلاحات پركاربرد زباني استفاده ميشود از اولويت مهم دارالترجمه است .

تعريف اين عنوان كاملا متفاوت است همانطور كه از نام رسمي بودن مشخصاست , اين ترجمه بايد تنها توسط مترجم قسم خورده و رسمي انجام شود , مترجم قسمخورده و رسمي در اين نوع خدمات بايد توسط نهاد مربوطه تاييد و داراي مهر رسمي باشد 

 

ارتباط كلامي به زبان انگليسي

همانطور كه در بالا ذكر شد زبانانگليسي از جمله زبان هاي مهم و بين المللي است كه ساير كشور هاي جهان ميتوانند ازطريق ان بايكديگر ارتباط برقرار كنند .

ارتباط مسلط به زبان انگليسي يك ضرورتاساسي براي هر شغلي است كه به دنبال موفقيت در قرن بيست و يكم است. ارتباط حرفه ايو مستقيم در ترجمه هاي انگليسي براي هر صنعتي بسيار مهم است . لذا كيفيت ترجمه هاي انگليسي شما بازتاب مستقيميتجارت شما خواهد داشت.

مهم نيست نوع محتواي انگليسي شما چهباشد , تيم مترجمان انگليسي پارسيس با تكيه بر مهارت خود قادرند جفت زبان هايمختلفي از جمله ترجمه انگليسي به فارسي , ترجمه انگليسي به عربي , ترجمه انگليسيبه آلماني , ترجمه انگليسي به تركي و يا ساز زبان ها به صورت عكس نيز ترجمه كند

حوزه هاي تخصصي ترجمه انگليسي ما بهصورت خلاصه در حوزه هاي فني و مهندسي , پرشكي , بازاريابي , مالي و حسابداري ,حقوقي و نرم افزاري خواهد بود .

براي كسب اطلاعات بيشتر در خصوص خدماتترجمه انگليسي در حوزه آموزش نيز ميتوانيد بر روي لينك زير مراجعه نماييد

آموزش ترجمه انگليسي